Témoignage : Du codage à la créativité.

Je vous partage un interview avec moi pour le blog de #classcode, dans le cadre de nos cours TICE et la ‘Programmation Créative’ à l’ESPE de Nice.

An interview with me has been published on the #classcode blog (France). Together, we try to educate our students at the teacher department of Nice University on 21st-century skills like creativity and computational thinking.

Follow our lab on ResearchGate, Facebook or Twitter

I just started my second year as a professor @ ESPE Académie de Nice (teacher department) of Université Nice Sophia Antipolis. Unfortunately, on a personal level, last year wasn’t really “a grand cru”. I was hit on my head by a falling pineapple (no joke), leaving me K.O. for a couple of months.

This year will be better. Our research lab, le laboratoire d’innovation et numérique pour l’Education (#fabLINE), is getting up to speed. Several publications are in the pipeline; research seminars take place, leading to fruitful interactions between staff, invited experts and students.

You can follow us via:

 

 

De wetenschap achter eLearning

Note: conference presentation, only available in Dutch.

Op 31 mei vond in Gent de 2e Learning Tech Day plaats. Ik gaf er een presentatie over enkele modellen rond LMS- en KMS-adoptie, over design principes die je best in gedachten houdt bij het maken van digitale leermiddelen, alsook over enkele aandachtspunten bij het implementeren van online leren.

Gezocht: social media pro(o)f. Alle lessen mediawijs?

Note: conference keynote, only available in Dutch.

Afgelopen week werd een nieuw boek boven de doopvont gehouden rond sociale media in het onderwijs: “De social teacher. Recepten voor sociale media in je klas.” De auteurs, Lars Matthys en Tim Van Lier, koppelden er een studiedag rond sociale media aan, op vrijdag 20 mei 2016 in Gent.

Ik werd gevraagd voor de afsluitende keynote. Het werd een verhaal vanuit mijn ervaringen als onderzoeker, lerarenopleider en social media gebruiker:

Differential impact of learning path based versus conventional instruction in science education

This article ‘Differential impact of learning path based versus conventional instruction in science education‘, analyzes the differential impact of the instructional formats on learning outcomes, considering variations in group setting and group composition. Given the focus on science learning, gender was also considered. Multilevel analysis was applied, and the results show empirical evidence for superior performance for both boys and girls in the learning path condition as compared with that in the conventional condition. In addition, when girls collaborate, they perform best within same-sex groups, whereas boys achieve better results in mixed-gender groups. The implications of the findings are important for tackling the gender gap in science learning. The findings can lead to guidelines for teachers who want to implement learning paths within an optimal learning environment design.

If you use the article, please cite as:

De Smet, C., De Wever, B., Schellens, T., & Valcke, M. (2016). Differential impact of learning path based versus conventional instruction in science education. Computers & Education, 99, 53-67.

A Qualitative Study on Learning and Teaching With Learning Paths in a Learning Management System

This article, ‘A Qualitative Study on Learning and Teaching With Learning Paths in a Learning Management System‘, presents the findings of a qualitative study (carried out between 2011 and 2013) about the adoption and implementation of learning paths within a Learning Management System (LMS). Sixteen secondary school biology teachers of the GO! Network in Flanders (an urbanized region in Belgium) were involved in the study and questioned via semi-structured interviews. Two research questions are addressed: (1) what are the perceived conditions at school and at teacher level affecting the use of learning paths? (2) how are these conditions related to the expected outcomes? Research results show teachers are satisfied with learning paths as an educational tool, but reflect mixed feelings as to the impact on student learning outcomes. Clear barriers are identified at the school and teacher level, thwarting the implementation of learning paths in secondary education. The availability of a reliable and accessible ICT infrastructure, the quality of technical and pedagogical support, teacher professional development and the mastery of teacher Information and Communication Technology competencies, among others, were found to be essential.

If you use the article, please cite as:

De Smet, C., Valcke, M., Schellens, T., De Wever, B., & Vanderlinde, R. (2016). A Qualitative Study on Learning and Teaching With Learning Paths in a Learning Management System. Journal of Social Science Education, 15(1), 27-37.

Er komt geen Vlaams platform voor digitaal leren. Arm Vlaanderen.

Note: opinion on education issues in Flanders, only available in Dutch.

Op woensdag 20 april 2010 hield de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) een debatavond over de vraag of Vlaanderen een pioniersrol wil vervullen als kennisregio met een gedigitaliseerd hoger onderwijs. Om die rol te vervullen is de oprichting van een Vlaams platform voor digitaal leren noodzakelijk. Vandaag is het echter ieder voor zich, wat leidt tot versnippering en weinig tot geen daadkracht.

Inhoudelijk was de debatavond gebaseerd op eerdere uitgaven van de KVAB, zijnde Standpunten nr. 34 en zijn voorganger Standpunten nr. 33. Over deze uitgaven schreef ik eerder al een uitgebreid opiniestuk. Als buitendlands goed voorbeeld gaf Paul Rullmann, voorzitter van de Stichting SURF, een presentatie over hoe Nederland als sinds 1987 (!) over een goed functionerende samenwerkingsorganisatie voor ICT-innovatie beschikt. Verder namen volgende sprekers deel:  Cis Van den Bogaert (VLIR en VLOR), Luc Vandeput (VLHORA), Piet Desmet (iMinds), Katie Goeman (Centrum voor Instructiepsychologie en -Technologie) en
Simon Van Damme (kabinet Minister Crevits).

Stichting Surf

Sinds 1987 heeft Nederland (met de Stichting SURF) een samenwerkingsorganisatie voor ICT-innovatie, die gefinancierd wordt door de overheid en de leden van haar Stichting. Concreet is SURF een coöperatie van universiteiten, hogescholen, universitaire medische centra, onderzoeksinstellingen, bibliotheken en mbo-instellingen (middelbaar beroepsonderwijs), die op hun beurt studenten, docenten en onderzoekers bedienen. In eerste instantie werd voornamelijk hardware gefaciliteerd, vandaag omvat de Stichting bijna het volledige onderwijs- en onderzoeksveld. Onderstaand organigram (bron) geeft mooi weer hoe het volledige onderwijsveld vertegenwoordigd is.

organogram-surf

Het belangrijkste advies dat Rullman meegaf over samenwerken en waar wij in Vlaanderen rekening moeten met houden, was wel dat “waar concurrentie overheerst, het ieder voor zich is”. Maw: de Nederlandse instellingen slagen er in om samen te werken op pre-competitief vlak, maar samen MOOCs ontwerpen of leermateriaal delen bijvoorbeeld, lukt ook in Nederland niet. Continue reading “Er komt geen Vlaams platform voor digitaal leren. Arm Vlaanderen.”

Doet Smartschool de druk op leerlingen en leraars enorm toenemen?

Note: opinion on education issues in Flanders, only available in Dutch.

Afgelopen weekend en vandaag lezen we volgende krantenkoppen: “Smartschool doet druk op leerlingen en leraars enorm toenemen” (De Morgen, 22/02/2016) en “Smartschool verpest onze vrije tijd” (De Standaard, 20/02/2016).

S

Is Smartschool het probleem? 

Ik heb zelf een kwalitatieve studie uitgevoerd naar het gebruik van de elektronische leeromgeving bij 16 leerkrachten Secundair Onderwijs die met Smartschool werken. De resultaten worden over enkele dagen gepubliceerd in het Journal of Social Science Education, maar u kan ze nu al nalezen in mijn doctoraat vanaf blz. 117.

Conclusie van het onderzoek:

  1. De meeste leerkrachten rapporteren dat de beschikbaarheid, de betrouwbaarheid  en de toegankelijkheid van de  ICT-infrastructuur binnen onze secundaire scholen een ramp is. Concreet: een leerkracht reserveert 25 laptops (om te oefenen binnen Smartschool), maar krijgt er zonder voorafgaande waarschuwing maar 11 (u bedenkt zelf wel het verschil in een grote klas met pubers tussen elke leerling een laptop of per 2/3 samenwerken); een andere leerkracht (biologie) kreeg van de directeur zelfs nooit toegang tot de PC-klassen, want dat was enkel voor ‘die van informatica’.
  2. Er is weinige technische ondersteuning, maar bijna geen pedagogische ondersteuning. En als die er al is, dan is de kwaliteit zeer bedroevend. Concreet: Ondersteuning wordt er meestal ‘bijgedaan’ door een leerkracht met te weinig ‘les’-uren. Meerdere leerkrachten gaven aan dat binnen hun school de technische of pedagogische vragen die ze bij het begin van het schooljaar stellen ivm met Smartschool, gewoon nooit beantwoord krijgen.
  3. Een ICT-beleid is niet aanwezig, en als het al zou bestaan, dan is de leerkracht daar meestal niet van op de hoogte. Concreet: Elke leerkracht doet maar wat, er zijn geen regels of afspraken die voortkomen uit een visie of een beleid.

Het probleem is dat het onze scholen ontbreekt aan visie en beleid

Is Smartschool het probleem? Nee, absoluut niet. Het ontbreekt onze scholen gewoon aan visie én beleid én daadkracht. Dat wordt dan ook keer op keer door onderzoek bevestigd.

En zeg nu zelf, als u straks geflitst wordt met uw auto omdat u te snel reed, dan staat er morgen toch ook niet in de krant: “Renault zet aan tot te snel rijden”. Er is een beleid dat het verkeer regelt. Hetzelfde zouden we van scholen mogen verwachten. Alleen gebeurt dat vandaag nog maar nauwelijks en meestal zelfs gewoon niet.

Meer lezen van @drsmetty kan oa. via http://be.linkedin.com/in/smetty of http://twitter.com/drsmetty