Er komt geen Vlaams platform voor digitaal leren. Arm Vlaanderen.

Note: opinion on education issues in Flanders, only available in Dutch.

Op woensdag 20 april 2010 hield de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) een debatavond over de vraag of Vlaanderen een pioniersrol wil vervullen als kennisregio met een gedigitaliseerd hoger onderwijs. Om die rol te vervullen is de oprichting van een Vlaams platform voor digitaal leren noodzakelijk. Vandaag is het echter ieder voor zich, wat leidt tot versnippering en weinig tot geen daadkracht.

Inhoudelijk was de debatavond gebaseerd op eerdere uitgaven van de KVAB, zijnde Standpunten nr. 34 en zijn voorganger Standpunten nr. 33. Over deze uitgaven schreef ik eerder al een uitgebreid opiniestuk. Als buitendlands goed voorbeeld gaf Paul Rullmann, voorzitter van de Stichting SURF, een presentatie over hoe Nederland als sinds 1987 (!) over een goed functionerende samenwerkingsorganisatie voor ICT-innovatie beschikt. Verder namen volgende sprekers deel:  Cis Van den Bogaert (VLIR en VLOR), Luc Vandeput (VLHORA), Piet Desmet (iMinds), Katie Goeman (Centrum voor Instructiepsychologie en -Technologie) en
Simon Van Damme (kabinet Minister Crevits).

Stichting Surf

Sinds 1987 heeft Nederland (met de Stichting SURF) een samenwerkingsorganisatie voor ICT-innovatie, die gefinancierd wordt door de overheid en de leden van haar Stichting. Concreet is SURF een coöperatie van universiteiten, hogescholen, universitaire medische centra, onderzoeksinstellingen, bibliotheken en mbo-instellingen (middelbaar beroepsonderwijs), die op hun beurt studenten, docenten en onderzoekers bedienen. In eerste instantie werd voornamelijk hardware gefaciliteerd, vandaag omvat de Stichting bijna het volledige onderwijs- en onderzoeksveld. Onderstaand organigram (bron) geeft mooi weer hoe het volledige onderwijsveld vertegenwoordigd is.

organogram-surf

Het belangrijkste advies dat Rullman meegaf over samenwerken en waar wij in Vlaanderen rekening moeten met houden, was wel dat “waar concurrentie overheerst, het ieder voor zich is”. Maw: de Nederlandse instellingen slagen er in om samen te werken op pre-competitief vlak, maar samen MOOCs ontwerpen of leermateriaal delen bijvoorbeeld, lukt ook in Nederland niet. Continue reading “Er komt geen Vlaams platform voor digitaal leren. Arm Vlaanderen.”

Doet Smartschool de druk op leerlingen en leraars enorm toenemen?

Note: opinion on education issues in Flanders, only available in Dutch.

Afgelopen weekend en vandaag lezen we volgende krantenkoppen: “Smartschool doet druk op leerlingen en leraars enorm toenemen” (De Morgen, 22/02/2016) en “Smartschool verpest onze vrije tijd” (De Standaard, 20/02/2016).

S

Is Smartschool het probleem? 

Ik heb zelf een kwalitatieve studie uitgevoerd naar het gebruik van de elektronische leeromgeving bij 16 leerkrachten Secundair Onderwijs die met Smartschool werken. De resultaten worden over enkele dagen gepubliceerd in het Journal of Social Science Education, maar u kan ze nu al nalezen in mijn doctoraat vanaf blz. 117.

Conclusie van het onderzoek:

 1. De meeste leerkrachten rapporteren dat de beschikbaarheid, de betrouwbaarheid  en de toegankelijkheid van de  ICT-infrastructuur binnen onze secundaire scholen een ramp is. Concreet: een leerkracht reserveert 25 laptops (om te oefenen binnen Smartschool), maar krijgt er zonder voorafgaande waarschuwing maar 11 (u bedenkt zelf wel het verschil in een grote klas met pubers tussen elke leerling een laptop of per 2/3 samenwerken); een andere leerkracht (biologie) kreeg van de directeur zelfs nooit toegang tot de PC-klassen, want dat was enkel voor ‘die van informatica’.
 2. Er is weinige technische ondersteuning, maar bijna geen pedagogische ondersteuning. En als die er al is, dan is de kwaliteit zeer bedroevend. Concreet: Ondersteuning wordt er meestal ‘bijgedaan’ door een leerkracht met te weinig ‘les’-uren. Meerdere leerkrachten gaven aan dat binnen hun school de technische of pedagogische vragen die ze bij het begin van het schooljaar stellen ivm met Smartschool, gewoon nooit beantwoord krijgen.
 3. Een ICT-beleid is niet aanwezig, en als het al zou bestaan, dan is de leerkracht daar meestal niet van op de hoogte. Concreet: Elke leerkracht doet maar wat, er zijn geen regels of afspraken die voortkomen uit een visie of een beleid.

Het probleem is dat het onze scholen ontbreekt aan visie en beleid

Is Smartschool het probleem? Nee, absoluut niet. Het ontbreekt onze scholen gewoon aan visie én beleid én daadkracht. Dat wordt dan ook keer op keer door onderzoek bevestigd.

En zeg nu zelf, als u straks geflitst wordt met uw auto omdat u te snel reed, dan staat er morgen toch ook niet in de krant: “Renault zet aan tot te snel rijden”. Er is een beleid dat het verkeer regelt. Hetzelfde zouden we van scholen mogen verwachten. Alleen gebeurt dat vandaag nog maar nauwelijks en meestal zelfs gewoon niet.

Meer lezen van @drsmetty kan oa. via http://be.linkedin.com/in/smetty of http://twitter.com/drsmetty

Leren kinderen wel via een digitaal leerplatform? Ja, en zeker met deze 5 X 5 tips & tricks.

Note: this article describes my most recent publication, featuring tips & tricks for primary school teachers who are using Bingel (the leading learning platform created by Van In, the Belgian daughter of Sanoma Education), based on learning analytics and educational research. It was disseminated to 30.000 teachers, and is currently only available in Dutch.

Een digitaal leerplatform, werkt dat eigenlijk wel? En hoe pak ik dat als leerkracht het beste aan?

WhitePaper

Om op deze vragen een antwoord te vinden, werkten Uitgeverij Van In en ikzelf de voorbije 2 jaar samen aan een project dat gesteund werd door het Vlaams agentschap Innoveren & Ondernemen. Van In is met het leerplatform Bingel de absolute marktleider binnen het Vlaamse lager onderwijs. Maar liefst 80% van alle Vlaamse scholen gebruikt deze leeromgeving die een verlengstuk vormt van de leerboeken Frans, Wiskunde enz.

Samen schreven we een unieke whitepaper op basis van onderwijsonderzoek én learning analytics. Op die manier garanderen we dat de meest recente wetenschappelijke kennis verwerkt werd, maar dat ook inzichten uit de meer dan 500 miljoen oefeningen die kinderen op het platform maakten, geïntegreerd werden.

Benieuwd? Lees dan onze whitepaper met de 5 X 5 tips en tricks.
Er is ook een aparte whitepaper over Bingel geschreven.
De resultaten van het onderwijsonderzoek zullen later op deze website gepubliceerd worden.

Meer lezen van @drsmetty kan oa. via  http://be.linkedin.com/in/smetty of http://twitter.com/drsmetty

 

Hoger onderwijs in de digitale eeuw. Is de Uberification nabij?

Note: opinion on education issues in Flanders, only available in Dutch.

Vlaamse technologietoppers zoals Saskia Van Uffelen (CEO Ericsson BeLux en Digital Champion België) en Peter Hinssen dweilen het land rond met presentaties over de disruptie die we binnen het onderwijs mogen (of zouden moeten) verwachten. Maar hoe dicht staan we bij die Uberification van het onderwijs wat bijvoorbeeld blended learning betreft?

Twee ‘denkers’ (Georges Van der Perre en Jan Van Campenhout) – heren met grijze haren – schreven er in opdracht van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten een ‘standpunt’ (nr. 34)  over : ‘Hoger onderwijs voor de digitale eeuw‘. Eerder verscheen bij diezelfde KVAB al de zeer lezenswaardige uitgave (Standpunten nr. 33) ‘Higher education in the digital era. A thinking exercise in Flanders‘ op basis van het denkwerk van de Engelse professor Diana Laurillard en onze naar Zwitserland uitgewezen Waalse topwetenschapper Pierre Dillenbourg.

In het eerstgenoemde document zijn vooral de aanbevelingen aan het einde interessant. Wat vooraf gaat is helaas een beetje ‘rommelig’. Er wordt ook amper verwezen naar recent Vlaams onderzoek. Beetje jammer gezien het grote aantal doctoraten die de voorbije jaren over blended learning geschreven zijn aan de verschillende Vlaamse universiteiten. Soit.

De aanbevelingen van de denkers: Continue reading “Hoger onderwijs in de digitale eeuw. Is de Uberification nabij?”

Rethinking learning paths: test our ideas against Curatr software

Note: Please consider also reading the previous posts where I tackled the conceptual framework of learning paths and tested these ideas against the traditional LMS.

I was able to try out the Curatr MOOC software by HT2. They organised a free MOOC, explaining their vision on social learning. In addition all participants were offered the opportunity to create their own MOOC.

Can we compare learning paths within a traditional LMS with the learning steps within Curatr?

Curatr2

The screenshot above shows that we can compare learning paths within an LMS with the learning steps within Curatr (see the green line under each object).

Can we use software such as Curatr to benefit from the new learning path design you described in the previous post?

Curatr

The software I’m looking for needs to help us in our effort to tackle the diverse student inflow, while Curatr is used by companies to train employees via social learning. So it wouldn’t be fair to compare both learning environments. However, I made the following remarks using Curatr:

 • The learning paths are still sequentially structured, but without the static designs and non-dynamic user-experiences we experienced in our LMS.
  Curatr – LMS: 1 – 0
 • The content is still structured by the teacher, the system unfortunately doesn’t allow students to add their own content.
  No extra points
 • In my experience, a big plus is the fact all learning objects can be discussed and receive likes at the object level. Adding annotations would make it even better.
  Curatr – LMS: 2 – 0
 • In addition, I found Curatr to be very easy to work with, as an administrator and as a student.
  Curatr – LMS: 3 – 0
 • The biggest advantage in favor of Curatr are their MOOC wranglers (or facilitators).
  Curatr – LMS: 4 – 0

I enjoyed playing with Curatr and was able to re-use the learning objects I created within my own teaching. And even better: I obtained my first CPD certificate of achievement. 

Rethinking learning paths: test our ideas against the traditional LMS

I’m working a on project where we want to offer our students online learning paths which are adapted to their needs and thus take into account the very diverse student inflow we encounter. In order to construct an answer on this challenge, I will write a few blog posts.

Note: Please consider also reading the previous post where I tackled the conceptual framework of learning paths (if you want the complete story).

Can we use the learning path tool in our current LMS, if we want to benefit from the new learning path design you described in the previous post?

chamillo

Continue reading “Rethinking learning paths: test our ideas against the traditional LMS”

Rethinking learning paths: conceptual design

I’m working a on project where we want to offer our students online learning paths which are adapted to their needs and thus take into account the very diverse student inflow we encounter. Although I wrote this text with the previous objective in mind, it can be applied to other learning situations as well.

How ‘traditional learning paths’ work:

LP2

After a teacher creates and/or collects learning objects, he can start to bundle or sequence learning objects into learning paths. Most LMS (Learning Management Systems) only allow sequential learning paths, resulting in rather static designs and non-dynamic user-experiences. For example: if the teacher wants to leave room for discussion, a link to a separate tool can be added (e.g. a forum). Learners clicking on this  link will leave the learning path tool, and start/continue a discussion in a separate (discussion) tool. Such a work around doesn’t work on mobile and is not user-friendly, but hey, LMS are pre-year 2000 technology after all. Continue reading “Rethinking learning paths: conceptual design”

What are the biggest design challenges you faced? #OutstandingMOOC

I’m enrolled in a MOOC where we are encouraged to reflect upon questions such as: “What’s the biggest design challenge that you have ever faced? Did you overcome it? How? “

I have experience with design projects on two educational levels: secondary education and higher education. My experience with both levels is more or less the same: a design challenge is usually not the problem, the barriers on the teacher and the school level are much harder to overcome.

Secondary education

My most ambitious design challenge was undoubtedly the research I conducted in order to obtain my PhD. We developed a teacher survey to investigate the instructional use of LMS (Learning Management Systems) in secondary education. Based on these results, we designed learning paths and examined in two quasi-experimental studies whether gender, group composition (collaborative learning) and the way learning paths are designed and implemented, have an impact on learning outcomes. To complete the circle, my last study reported on teacher perceptions of learning path usage within the LMS.

In short (my complete dissertation can be downloaded here), we faced some design challenges, but those were rather easy to overcome. However, we also identified clear barriers at both the school and the teacher level, and they were out of my league. More specifically, the lack of a reliable and accessible ICT infrastructure, the unavailability to the teacher of qualitative technical and pedagogical support and the underinvestment in professional development (resulting in low levels of teacher related ICT competencies), were frequently reported as essential factors hindering ICT-usage in the classroom.

Higher education: Continue reading “What are the biggest design challenges you faced? #OutstandingMOOC”

Are blogs the best reflecting tool within a MOOC? #OutstandingMOOC

Last week I enrolled as a participant in the following MOOC (Massive Online Open Course): How to create an outstanding MOOC (more information). I didn’t plan to get involved in another MOOC, basically cause I’m short on time (well, who isn’t?). However, I changed my mind because the organiser isn’t Coursera this time, but HT2, the company behind the Curatr platform. And, best of all, all participants receive the opportunity to create their own MOOC within the Curatr platform.

One of the questions we need to reflect upon is “are blogs a great reflection tool?”.

My answer is Yes and No. Continue reading “Are blogs the best reflecting tool within a MOOC? #OutstandingMOOC”

Ouders en de elektronische leeromgeving

This article describes tips and tricks on how parents can benefit from the LMS (learning management platform) being used in their children’s school. Unfortunately, this article describes a Flemish LMS-product (Smartschool) and is only available in Dutch.

Een aangepaste versie van dit artikel werd eerder gepubliceerd op de AHA! website van Radio 2.

De meeste scholen in Vlaanderen gebruiken een elektronische leeromgeving (ELO), waarvan Smartschool de bekendste is. Deze ELO wordt gebruikt om het leerproces te ondersteunen, maar laat ook toe dat directie, leerkrachten, leerlingen en ouders online met elkaar kunnen communiceren. Continue reading “Ouders en de elektronische leeromgeving”