ELO’s in het Vlaams secundair onderwijs (Dutch)

This post describes a paper on how LMS are used in Flemish secondary education. Unfortunately, this article was written in Dutch. But, the good news is, the original paper is available in English on this blog. So please continue reading.

In 2011 schreef ik samen met mijn co-promoter een artikel over hoe ELO’s in de klas ingezet worden: “ELO’s in het Vlaams secundair onderwijs : nieuw of alweer achterhaald?” Het artikel vormde de basis voor een uitgebreider artikel in Computers & Education en diende ook als uitgangspunt voor mijn doctoraat.

Het artikel is auteursrechtelijk beschermd, gelieve dit te respecteren en als volgt te citeren:

De Smet, C., & Schellens, T. (2009). ELO’s in het Vlaams secundair onderwijs: nieuw of alweer achterhaald. ADVIES & EDUCATIE (DEN HAAG), 26(5), 12-14.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.