MOOCs zetten e-leren in de schijnwerper

This article describes what Moocs are and how they impact education. Unfortunately, this article is only available in Dutch.

Het artikel over Moocs, verschenen in de trendrubriek van het bibliotheektijdschrift Meta, beschrijft kort wat Moocs inhouden, de stand van zaken in het onderwijs en hun relatie tot bibliotheken.

Het artikel is auteursrechtelijk beschermd, gelieve dit te respecteren en als volgt te citeren:

De Smet, C. (2013). MOOCs zetten e-leren in de schijnwerper. Meta, 2013 (9), p.30.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.