Ouders en de elektronische leeromgeving

This article describes tips and tricks on how parents can benefit from the LMS (learning management platform) being used in their children’s school. Unfortunately, this article describes a Flemish LMS-product (Smartschool) and is only available in Dutch.

Een aangepaste versie van dit artikel werd eerder gepubliceerd op de AHA! website van Radio 2.

De meeste scholen in Vlaanderen gebruiken een elektronische leeromgeving (ELO), waarvan Smartschool de bekendste is. Deze ELO wordt gebruikt om het leerproces te ondersteunen, maar laat ook toe dat directie, leerkrachten, leerlingen en ouders online met elkaar kunnen communiceren.

Welke informatie kan ik als ouder op de ELO raadplegen?
• Elke school beslist apart of u kan meekijken, en zo ja, welke informatie u te zien krijgt. Enkele voorbeelden zijn: berichten, rapportcijfers, afwezigheden, taken en toetsen, een planner voor het oudercontact, enz.
Tip: u kan deze informatie (indien gewenst) afdrukken.

Ouder(s) en kind een eigen account?
• Smartschool voorziet in een zogenaamde co-account die gekoppeld is aan de account van het kind. Ouder(s) en kind loggen in met dezelfde gebruikersnaam, maar (beide) ouders en het kind beschikken elk over een eigen wachtwoord (verplichting wegens de Privacywet).
Let op: indien u meerdere kinderen heeft, zal u ook over meerdere co-accounts beschikken.

Waar kan ik inloggen?
• De meeste scholen bezorgen de ouder(s) een gepersonaliseerde brief met een woordje uitleg, instructies en een wachtwoord. Deze info wordt in principe niet meegegeven aan de leerlingen (privacy), maar verstuurd via mail, via de post of uitgedeeld tijdens een infosessie.
• Om Smartschool te raadplegen surft u bij voorkeur met een recente browser (bv. Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer) naar https://naamvandeschool.smartschool.be
Tip: vul zeker een correct e-mailadres in bij de eerste aanmelding (handig indien u het wachtwoord vergeet).

Lees de handleiding!
• De meeste scholen maken een eigen handleiding waarin zij u informeren over het inloggen, het gebruik van wachtwoorden, over de navigatie doorheen de ELO, en een contactadres voorzien.
Tip: indien u inlogt op Smartschool kan u ook daar handleidingen raadplegen.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten?
• Waarschijnlijk zal u in de gepersonaliseerde brief of de handleiding van de school terugvinden hoe u een nieuw wachtwoord kan aanvragen.
• Zoniet neemt u best contact op met de beheerder van Smartschool op uw school of met het secretariaat van de school.
Tip: Wijzig uw wachtwoord, liefst een veilig wachtwoord dat u kan onthouden.

Hoe vaak moet ik inloggen?
• U raadpleegt best regelmatig het platform zodat u niet te veel informatie mist (bijvoorbeeld elke vrijdag).
• De school kan u daarbij helpen door ervoor te zorgen dat berichten en resultaten ook naar uw privé e-mailadres gestuurd worden. Is dit niet het geval, lees dan zeker de handleiding of contacteer de school hierover.
• Indien de school onregelmatig informatie publiceert, kan u dit eventueel aankaarten en vragen om een bepaalde termijn te respecteren (hoe lang vooraf men communiceert, eventueel een vaste datum in de maand, enz.) zodat u niet elke dag hoeft in te loggen.
Tip: u kan ook de gratis Smartschool app installeren op uw smartphone of tablet.

U heeft meerdere kinderen?
• Het is mogelijk om binnen Smartschool meerdere accounts van uw kinderen aan elkaar te koppelen.
• Raadpleeg hiervoor de handleidingen of contacteer de schoolbeheerder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.