De wetenschap achter eLearning

Note: conference presentation, only available in Dutch.

Op 31 mei vond in Gent de 2e Learning Tech Day plaats. Ik gaf er een presentatie over enkele modellen rond LMS- en KMS-adoptie, over design principes die je best in gedachten houdt bij het maken van digitale leermiddelen, alsook over enkele aandachtspunten bij het implementeren van online leren.

Gezocht: social media pro(o)f. Alle lessen mediawijs?

Note: conference keynote, only available in Dutch.

Afgelopen week werd een nieuw boek boven de doopvont gehouden rond sociale media in het onderwijs: “De social teacher. Recepten voor sociale media in je klas.” De auteurs, Lars Matthys en Tim Van Lier, koppelden er een studiedag rond sociale media aan, op vrijdag 20 mei 2016 in Gent.

Ik werd gevraagd voor de afsluitende keynote. Het werd een verhaal vanuit mijn ervaringen als onderzoeker, lerarenopleider en social media gebruiker:

Er komt geen Vlaams platform voor digitaal leren. Arm Vlaanderen.

Note: opinion on education issues in Flanders, only available in Dutch.

Op woensdag 20 april 2010 hield de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) een debatavond over de vraag of Vlaanderen een pioniersrol wil vervullen als kennisregio met een gedigitaliseerd hoger onderwijs. Om die rol te vervullen is de oprichting van een Vlaams platform voor digitaal leren noodzakelijk. Vandaag is het echter ieder voor zich, wat leidt tot versnippering en weinig tot geen daadkracht.

Inhoudelijk was de debatavond gebaseerd op eerdere uitgaven van de KVAB, zijnde Standpunten nr. 34 en zijn voorganger Standpunten nr. 33. Over deze uitgaven schreef ik eerder al een uitgebreid opiniestuk. Als buitendlands goed voorbeeld gaf Paul Rullmann, voorzitter van de Stichting SURF, een presentatie over hoe Nederland als sinds 1987 (!) over een goed functionerende samenwerkingsorganisatie voor ICT-innovatie beschikt. Verder namen volgende sprekers deel:  Cis Van den Bogaert (VLIR en VLOR), Luc Vandeput (VLHORA), Piet Desmet (iMinds), Katie Goeman (Centrum voor Instructiepsychologie en -Technologie) en
Simon Van Damme (kabinet Minister Crevits).

Stichting Surf

Sinds 1987 heeft Nederland (met de Stichting SURF) een samenwerkingsorganisatie voor ICT-innovatie, die gefinancierd wordt door de overheid en de leden van haar Stichting. Concreet is SURF een coöperatie van universiteiten, hogescholen, universitaire medische centra, onderzoeksinstellingen, bibliotheken en mbo-instellingen (middelbaar beroepsonderwijs), die op hun beurt studenten, docenten en onderzoekers bedienen. In eerste instantie werd voornamelijk hardware gefaciliteerd, vandaag omvat de Stichting bijna het volledige onderwijs- en onderzoeksveld. Onderstaand organigram (bron) geeft mooi weer hoe het volledige onderwijsveld vertegenwoordigd is.

organogram-surf

Het belangrijkste advies dat Rullman meegaf over samenwerken en waar wij in Vlaanderen rekening moeten met houden, was wel dat “waar concurrentie overheerst, het ieder voor zich is”. Maw: de Nederlandse instellingen slagen er in om samen te werken op pre-competitief vlak, maar samen MOOCs ontwerpen of leermateriaal delen bijvoorbeeld, lukt ook in Nederland niet. Continue reading “Er komt geen Vlaams platform voor digitaal leren. Arm Vlaanderen.”

Doet Smartschool de druk op leerlingen en leraars enorm toenemen?

Note: opinion on education issues in Flanders, only available in Dutch.

Afgelopen weekend en vandaag lezen we volgende krantenkoppen: “Smartschool doet druk op leerlingen en leraars enorm toenemen” (De Morgen, 22/02/2016) en “Smartschool verpest onze vrije tijd” (De Standaard, 20/02/2016).

S

Is Smartschool het probleem? 

Ik heb zelf een kwalitatieve studie uitgevoerd naar het gebruik van de elektronische leeromgeving bij 16 leerkrachten Secundair Onderwijs die met Smartschool werken. De resultaten worden over enkele dagen gepubliceerd in het Journal of Social Science Education, maar u kan ze nu al nalezen in mijn doctoraat vanaf blz. 117.

Conclusie van het onderzoek:

  1. De meeste leerkrachten rapporteren dat de beschikbaarheid, de betrouwbaarheid  en de toegankelijkheid van de  ICT-infrastructuur binnen onze secundaire scholen een ramp is. Concreet: een leerkracht reserveert 25 laptops (om te oefenen binnen Smartschool), maar krijgt er zonder voorafgaande waarschuwing maar 11 (u bedenkt zelf wel het verschil in een grote klas met pubers tussen elke leerling een laptop of per 2/3 samenwerken); een andere leerkracht (biologie) kreeg van de directeur zelfs nooit toegang tot de PC-klassen, want dat was enkel voor ‘die van informatica’.
  2. Er is weinige technische ondersteuning, maar bijna geen pedagogische ondersteuning. En als die er al is, dan is de kwaliteit zeer bedroevend. Concreet: Ondersteuning wordt er meestal ‘bijgedaan’ door een leerkracht met te weinig ‘les’-uren. Meerdere leerkrachten gaven aan dat binnen hun school de technische of pedagogische vragen die ze bij het begin van het schooljaar stellen ivm met Smartschool, gewoon nooit beantwoord krijgen.
  3. Een ICT-beleid is niet aanwezig, en als het al zou bestaan, dan is de leerkracht daar meestal niet van op de hoogte. Concreet: Elke leerkracht doet maar wat, er zijn geen regels of afspraken die voortkomen uit een visie of een beleid.

Het probleem is dat het onze scholen ontbreekt aan visie en beleid

Is Smartschool het probleem? Nee, absoluut niet. Het ontbreekt onze scholen gewoon aan visie én beleid én daadkracht. Dat wordt dan ook keer op keer door onderzoek bevestigd.

En zeg nu zelf, als u straks geflitst wordt met uw auto omdat u te snel reed, dan staat er morgen toch ook niet in de krant: “Renault zet aan tot te snel rijden”. Er is een beleid dat het verkeer regelt. Hetzelfde zouden we van scholen mogen verwachten. Alleen gebeurt dat vandaag nog maar nauwelijks en meestal zelfs gewoon niet.

Meer lezen van @drsmetty kan oa. via http://be.linkedin.com/in/smetty of http://twitter.com/drsmetty

Leren kinderen wel via een digitaal leerplatform? Ja, en zeker met deze 5 X 5 tips & tricks.

Note: this article describes my most recent publication, featuring tips & tricks for primary school teachers who are using Bingel (the leading learning platform created by Van In, the Belgian daughter of Sanoma Education), based on learning analytics and educational research. It was disseminated to 30.000 teachers, and is currently only available in Dutch.

Een digitaal leerplatform, werkt dat eigenlijk wel? En hoe pak ik dat als leerkracht het beste aan?

WhitePaper

Om op deze vragen een antwoord te vinden, werkten Uitgeverij Van In en ikzelf de voorbije 2 jaar samen aan een project dat gesteund werd door het Vlaams agentschap Innoveren & Ondernemen. Van In is met het leerplatform Bingel de absolute marktleider binnen het Vlaamse lager onderwijs. Maar liefst 80% van alle Vlaamse scholen gebruikt deze leeromgeving die een verlengstuk vormt van de leerboeken Frans, Wiskunde enz.

Samen schreven we een unieke whitepaper op basis van onderwijsonderzoek én learning analytics. Op die manier garanderen we dat de meest recente wetenschappelijke kennis verwerkt werd, maar dat ook inzichten uit de meer dan 500 miljoen oefeningen die kinderen op het platform maakten, geïntegreerd werden.

Benieuwd? Lees dan onze whitepaper met de 5 X 5 tips en tricks.
Er is ook een aparte whitepaper over Bingel geschreven.
De resultaten van het onderwijsonderzoek zullen later op deze website gepubliceerd worden.

Meer lezen van @drsmetty kan oa. via  http://be.linkedin.com/in/smetty of http://twitter.com/drsmetty

 

Hoger onderwijs in de digitale eeuw. Is de Uberification nabij?

Note: opinion on education issues in Flanders, only available in Dutch.

Vlaamse technologietoppers zoals Saskia Van Uffelen (CEO Ericsson BeLux en Digital Champion België) en Peter Hinssen dweilen het land rond met presentaties over de disruptie die we binnen het onderwijs mogen (of zouden moeten) verwachten. Maar hoe dicht staan we bij die Uberification van het onderwijs wat bijvoorbeeld blended learning betreft?

Twee ‘denkers’ (Georges Van der Perre en Jan Van Campenhout) – heren met grijze haren – schreven er in opdracht van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten een ‘standpunt’ (nr. 34)  over : ‘Hoger onderwijs voor de digitale eeuw‘. Eerder verscheen bij diezelfde KVAB al de zeer lezenswaardige uitgave (Standpunten nr. 33) ‘Higher education in the digital era. A thinking exercise in Flanders‘ op basis van het denkwerk van de Engelse professor Diana Laurillard en onze naar Zwitserland uitgewezen Waalse topwetenschapper Pierre Dillenbourg.

In het eerstgenoemde document zijn vooral de aanbevelingen aan het einde interessant. Wat vooraf gaat is helaas een beetje ‘rommelig’. Er wordt ook amper verwezen naar recent Vlaams onderzoek. Beetje jammer gezien het grote aantal doctoraten die de voorbije jaren over blended learning geschreven zijn aan de verschillende Vlaamse universiteiten. Soit.

De aanbevelingen van de denkers: Continue reading “Hoger onderwijs in de digitale eeuw. Is de Uberification nabij?”

Ouders en de elektronische leeromgeving

This article describes tips and tricks on how parents can benefit from the LMS (learning management platform) being used in their children’s school. Unfortunately, this article describes a Flemish LMS-product (Smartschool) and is only available in Dutch.

Een aangepaste versie van dit artikel werd eerder gepubliceerd op de AHA! website van Radio 2.

De meeste scholen in Vlaanderen gebruiken een elektronische leeromgeving (ELO), waarvan Smartschool de bekendste is. Deze ELO wordt gebruikt om het leerproces te ondersteunen, maar laat ook toe dat directie, leerkrachten, leerlingen en ouders online met elkaar kunnen communiceren. Continue reading “Ouders en de elektronische leeromgeving”

Ontwerp- en implementatiekenmerken van leerpaden binnen een Elektronische Leeromgeving

Deze paper, gepresenteerd tijdens de Onderwijs Research dagen, beschrijft de vier studies die werden uitgevoerd in het kader van mijn doctoraatsonderzoek naar de ontwerp- en implementatiekenmerken van leerpaden binnen een ELO (Elektronische Leeromgeving).

Please cite as: Cindy De Smet, Martin Valcke, Tammy Schellens & Bram De Wever. Design and implementation characteristics of learning paths in a learning management system. Onderwijs Research Dagen, June 2015, Leiden, Netherlands.

Blended learning, LMS, learning paths. (Short) overview of my dissertation.

Presented on 25/03/2015 in Kortrijk, AUGent seminaries onderwijskunde

This presentation gives a short overview of my dissertation. Some slides have been removed, due to copyright regulations. Slides are mainly in English, but some are written in Dutch.