Témoignage : Du codage à la créativité.

Je vous partage un interview avec moi pour le blog de #classcode, dans le cadre de nos cours TICE et la ‘Programmation Créative’ à l’ESPE de Nice.

An interview with me has been published on the #classcode blog (France). Together, we try to educate our students at the teacher department of Nice University on 21st-century skills like creativity and computational thinking.

Er komt geen Vlaams platform voor digitaal leren. Arm Vlaanderen.

Note: opinion on education issues in Flanders, only available in Dutch.

Op woensdag 20 april 2010 hield de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) een debatavond over de vraag of Vlaanderen een pioniersrol wil vervullen als kennisregio met een gedigitaliseerd hoger onderwijs. Om die rol te vervullen is de oprichting van een Vlaams platform voor digitaal leren noodzakelijk. Vandaag is het echter ieder voor zich, wat leidt tot versnippering en weinig tot geen daadkracht.

Inhoudelijk was de debatavond gebaseerd op eerdere uitgaven van de KVAB, zijnde Standpunten nr. 34 en zijn voorganger Standpunten nr. 33. Over deze uitgaven schreef ik eerder al een uitgebreid opiniestuk. Als buitendlands goed voorbeeld gaf Paul Rullmann, voorzitter van de Stichting SURF, een presentatie over hoe Nederland als sinds 1987 (!) over een goed functionerende samenwerkingsorganisatie voor ICT-innovatie beschikt. Verder namen volgende sprekers deel:  Cis Van den Bogaert (VLIR en VLOR), Luc Vandeput (VLHORA), Piet Desmet (iMinds), Katie Goeman (Centrum voor Instructiepsychologie en -Technologie) en
Simon Van Damme (kabinet Minister Crevits).

Stichting Surf

Sinds 1987 heeft Nederland (met de Stichting SURF) een samenwerkingsorganisatie voor ICT-innovatie, die gefinancierd wordt door de overheid en de leden van haar Stichting. Concreet is SURF een coöperatie van universiteiten, hogescholen, universitaire medische centra, onderzoeksinstellingen, bibliotheken en mbo-instellingen (middelbaar beroepsonderwijs), die op hun beurt studenten, docenten en onderzoekers bedienen. In eerste instantie werd voornamelijk hardware gefaciliteerd, vandaag omvat de Stichting bijna het volledige onderwijs- en onderzoeksveld. Onderstaand organigram (bron) geeft mooi weer hoe het volledige onderwijsveld vertegenwoordigd is.

organogram-surf

Het belangrijkste advies dat Rullman meegaf over samenwerken en waar wij in Vlaanderen rekening moeten met houden, was wel dat “waar concurrentie overheerst, het ieder voor zich is”. Maw: de Nederlandse instellingen slagen er in om samen te werken op pre-competitief vlak, maar samen MOOCs ontwerpen of leermateriaal delen bijvoorbeeld, lukt ook in Nederland niet. Continue reading “Er komt geen Vlaams platform voor digitaal leren. Arm Vlaanderen.”

Doet Smartschool de druk op leerlingen en leraars enorm toenemen?

Note: opinion on education issues in Flanders, only available in Dutch.

Afgelopen weekend en vandaag lezen we volgende krantenkoppen: “Smartschool doet druk op leerlingen en leraars enorm toenemen” (De Morgen, 22/02/2016) en “Smartschool verpest onze vrije tijd” (De Standaard, 20/02/2016).

S

Is Smartschool het probleem? 

Ik heb zelf een kwalitatieve studie uitgevoerd naar het gebruik van de elektronische leeromgeving bij 16 leerkrachten Secundair Onderwijs die met Smartschool werken. De resultaten worden over enkele dagen gepubliceerd in het Journal of Social Science Education, maar u kan ze nu al nalezen in mijn doctoraat vanaf blz. 117.

Conclusie van het onderzoek:

  1. De meeste leerkrachten rapporteren dat de beschikbaarheid, de betrouwbaarheid  en de toegankelijkheid van de  ICT-infrastructuur binnen onze secundaire scholen een ramp is. Concreet: een leerkracht reserveert 25 laptops (om te oefenen binnen Smartschool), maar krijgt er zonder voorafgaande waarschuwing maar 11 (u bedenkt zelf wel het verschil in een grote klas met pubers tussen elke leerling een laptop of per 2/3 samenwerken); een andere leerkracht (biologie) kreeg van de directeur zelfs nooit toegang tot de PC-klassen, want dat was enkel voor ‘die van informatica’.
  2. Er is weinige technische ondersteuning, maar bijna geen pedagogische ondersteuning. En als die er al is, dan is de kwaliteit zeer bedroevend. Concreet: Ondersteuning wordt er meestal ‘bijgedaan’ door een leerkracht met te weinig ‘les’-uren. Meerdere leerkrachten gaven aan dat binnen hun school de technische of pedagogische vragen die ze bij het begin van het schooljaar stellen ivm met Smartschool, gewoon nooit beantwoord krijgen.
  3. Een ICT-beleid is niet aanwezig, en als het al zou bestaan, dan is de leerkracht daar meestal niet van op de hoogte. Concreet: Elke leerkracht doet maar wat, er zijn geen regels of afspraken die voortkomen uit een visie of een beleid.

Het probleem is dat het onze scholen ontbreekt aan visie en beleid

Is Smartschool het probleem? Nee, absoluut niet. Het ontbreekt onze scholen gewoon aan visie én beleid én daadkracht. Dat wordt dan ook keer op keer door onderzoek bevestigd.

En zeg nu zelf, als u straks geflitst wordt met uw auto omdat u te snel reed, dan staat er morgen toch ook niet in de krant: “Renault zet aan tot te snel rijden”. Er is een beleid dat het verkeer regelt. Hetzelfde zouden we van scholen mogen verwachten. Alleen gebeurt dat vandaag nog maar nauwelijks en meestal zelfs gewoon niet.

Meer lezen van @drsmetty kan oa. via http://be.linkedin.com/in/smetty of http://twitter.com/drsmetty

Hoger onderwijs in de digitale eeuw. Is de Uberification nabij?

Note: opinion on education issues in Flanders, only available in Dutch.

Vlaamse technologietoppers zoals Saskia Van Uffelen (CEO Ericsson BeLux en Digital Champion België) en Peter Hinssen dweilen het land rond met presentaties over de disruptie die we binnen het onderwijs mogen (of zouden moeten) verwachten. Maar hoe dicht staan we bij die Uberification van het onderwijs wat bijvoorbeeld blended learning betreft?

Twee ‘denkers’ (Georges Van der Perre en Jan Van Campenhout) – heren met grijze haren – schreven er in opdracht van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten een ‘standpunt’ (nr. 34)  over : ‘Hoger onderwijs voor de digitale eeuw‘. Eerder verscheen bij diezelfde KVAB al de zeer lezenswaardige uitgave (Standpunten nr. 33) ‘Higher education in the digital era. A thinking exercise in Flanders‘ op basis van het denkwerk van de Engelse professor Diana Laurillard en onze naar Zwitserland uitgewezen Waalse topwetenschapper Pierre Dillenbourg.

In het eerstgenoemde document zijn vooral de aanbevelingen aan het einde interessant. Wat vooraf gaat is helaas een beetje ‘rommelig’. Er wordt ook amper verwezen naar recent Vlaams onderzoek. Beetje jammer gezien het grote aantal doctoraten die de voorbije jaren over blended learning geschreven zijn aan de verschillende Vlaamse universiteiten. Soit.

De aanbevelingen van de denkers: Continue reading “Hoger onderwijs in de digitale eeuw. Is de Uberification nabij?”

Are blogs the best reflecting tool within a MOOC? #OutstandingMOOC

Last week I enrolled as a participant in the following MOOC (Massive Online Open Course): How to create an outstanding MOOC (more information). I didn’t plan to get involved in another MOOC, basically cause I’m short on time (well, who isn’t?). However, I changed my mind because the organiser isn’t Coursera this time, but HT2, the company behind the Curatr platform. And, best of all, all participants receive the opportunity to create their own MOOC within the Curatr platform.

One of the questions we need to reflect upon is “are blogs a great reflection tool?”.

My answer is Yes and No. Continue reading “Are blogs the best reflecting tool within a MOOC? #OutstandingMOOC”