MOOCs zetten e-leren in de schijnwerper

This article describes what Moocs are and how they impact education. Unfortunately, this article is only available in Dutch.

Het artikel over Moocs, verschenen in de trendrubriek van het bibliotheektijdschrift Meta, beschrijft kort wat Moocs inhouden, de stand van zaken in het onderwijs en hun relatie tot bibliotheken.

Het artikel is auteursrechtelijk beschermd, gelieve dit te respecteren en als volgt te citeren:

De Smet, C. (2013). MOOCs zetten e-leren in de schijnwerper. Meta, 2013 (9), p.30.

ELO’s in het Vlaams secundair onderwijs (Dutch)

This post describes a paper on how LMS are used in Flemish secondary education. Unfortunately, this article was written in Dutch. But, the good news is, the original paper is available in English on this blog. So please continue reading.

In 2011 schreef ik samen met mijn co-promoter een artikel over hoe ELO’s in de klas ingezet worden: “ELO’s in het Vlaams secundair onderwijs : nieuw of alweer achterhaald?” Het artikel vormde de basis voor een uitgebreider artikel in Computers & Education en diende ook als uitgangspunt voor mijn doctoraat.

Het artikel is auteursrechtelijk beschermd, gelieve dit te respecteren en als volgt te citeren:

De Smet, C., & Schellens, T. (2009). ELO’s in het Vlaams secundair onderwijs: nieuw of alweer achterhaald. ADVIES & EDUCATIE (DEN HAAG), 26(5), 12-14.

Wiki’s in het onderwijs (Dutch papers)

This post describes three papers/teacher guides on the use of wikis in education. Unfortunately, they are only available in Dutch.

In het verleden schreef ik 3 artikels in het Nederlands over wiki’s.

Zijn wiki’s nieuw voor u?
Dan zijn ‘Het-gebruik-van-wikis-in-het-onderwijs‘ en ‘Een wiki gebruiken voor gezamenlijke kennisopbouw‘ een goed startpunt.

Zoekt u concrete praktijkervaringen met betrekking tot het didactische gebruik van wiki’s en een bruikbaar stapenplan?
Dan adviseer ik u het artikel ‘Didactisch-gebruik-van-wikis‘ te lezen.

De artikels zijn auteursrechtelijk beschermd, gelieve dit te respecteren en deze als volgt te citeren:

De Smet, Cindy. (2005). Het gebruik van wiki’s in onderwijs. In D. Grombeir & F. Questier (Eds.), Open bron, open inhoud, open leren (pp. 119–132). Mechelen: Wolters Plantyn.

De Smet, Cindy, & De Wever, B. (2009). Didactisch gebruik van wiki’s. ICT en onderwijshernieuwing: schoolleiding en begeleiding (pp. 85–104). Mechelen: Wolters Plantyn.

De Smet, C., & D’haese, I. (2005). Een wiki gebruiken voor gezamenlijke kennisopbouw. Digitale Didactiek.